#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Složení zastupitelstva

Starosta Štěpán Benca
Místostarosta Libor Jaeger

Zastupitel Petr Beneš
Zastupitel Vladislav Horák
Zastupitel Robert Nešpor
Zastupitel Pavla Kučerová
Zastupitel Martina Volfová

Účetní a hospodářka obce

Hana Jaegerová

Složení výborů a komisí

Výbor finanční:

Petr Beneš - předseda
Josef Neumann
Vladislav Horák

Výbor kontrolní a revizní:

Robert Nešpor - předseda
Monika Horáková
Alena Schubertová

Komise kulturní a sociální:

Pavla Kučerová - předsedkyně

Klára Benešová
Marcela Žitná
Michaela Řejhová
Markéta Ježková

Komise životního prostředí:

Martina Volfová - předsedkyně

Ondřej Volf
Bohumil Švec