rozšířené vyhledávání
Obec Čtyřkoly
Čtyřkoly

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Čtyřkoly
Obec Čtyřkoly vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Čtyřkoly 70
257 22 Čerčany
Telefon: +420 317 776 651
E-mail: ou@ctyrkoly.cz
WWW: www.ctyrkoly.cz/
ID Datové schránky: 49hau35
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Čtyřkoly 70
  257 22 Čerčany
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Čtyřkoly 70
  257 22 Čerčany
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 14:00
  středa8:00 – 14:00
  pátek8:00 – 14:00
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: 49hau35
33323121/0100
00508519
DIČ: CZ00508519
 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • 8.2 Rozpočet

  Rozpočty - Návrh rozpočtu

  Návrh Rozpočtu - 2008
  Navrh - Rozpocet2008.doc
  Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45 kB
  Staženo: 555×
  Vloženo: 15. 8. 2018
  Návrh Rozpočtu - 2010
  Návrh - Rozpocet_2010.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 59 kB
  Staženo: 534×
  Vloženo: 15. 8. 2018
  Návrh Rozpočtu - 2011
  Návrh - Rozpocet_2011.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 58,5 kB
  Staženo: 543×
  Vloženo: 15. 8. 2018
  Návrh Rozpočtu - 2012
  Návrh - Rozpocet_2012.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 58,5 kB
  Staženo: 549×
  Vloženo: 15. 8. 2018
  Návrh Rozpočtu - 2013
  Návrh - Rozpocet_2013.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 72,5 kB
  Staženo: 546×
  Vloženo: 15. 8. 2018
  Návrh Rozpočtu - 2014
  Návrh - Rozpocet_2014.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 68,5 kB
  Staženo: 546×
  Vloženo: 15. 8. 2018
  Návrh Rozpočtu - 2015
  Návrh - Rozpocet_2015.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 83 kB
  Staženo: 549×
  Vloženo: 15. 8. 2018
  Návrh Rozpočtu - 2016
  Navrh - rozpocet 2016.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 63 kB
  Staženo: 542×
  Vloženo: 15. 8. 2018
  Návrh Rozpočtu - 2017
  Navrh - Rozpocet_Ctyrkoly_2017.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 30,58 kB
  Staženo: 578×
  Vloženo: 15. 8. 2018
  Návrh Rozpočtu - 2018
  Navrh - Rozpocet_Ctyrkoly_2018.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 36,19 kB
  Staženo: 587×
  Vloženo: 15. 8. 2018
  Návrh Rozpočtu - 2019
  Rozpocet_4koly_2019_1v0_181031.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 36,31 kB
  Staženo: 518×
  Vloženo: 2. 11. 2018
  Návrh Rozpočtu - 2020
  Rozpocet_4koly_2020_1v0_191115.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 41,11 kB
  Staženo: 481×
  Vloženo: 21. 11. 2019
  Návrh Rozpočtu - 2021
  Rozpocet_4koly_2021_1v0_201113.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 45,39 kB
  Staženo: 304×
  Vloženo: 23. 11. 2020
  Návrh Rozpočtu - 2022
  Rozpocet_4koly_2022_1v1_210922.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 45,47 kB
  Staženo: 181×
  Vloženo: 8. 11. 2021
  Návrh Rozpočtu - 2023
  Rozpocet_4koly_navrh_2023_v2_221213.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 124,91 kB
  Staženo: 88×
  Vloženo: 1. 1. 2023
  Návrh Rozpočtu - 2024
  Rozpocet_Ctyrkoly_navrh 2024.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 124,1 kB
  Staženo: 44×
  Vloženo: 18. 12. 2023

  Rozpočty - Schválený rozpočet

  Rozpočet obce na rok 2008
  rozpocet2008.doc
  Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 45 kB
  Staženo: 867×
  Vloženo: 29. 8. 2018
  Rozpočet obce na rok 2010
  rozpocet_2010_1v2_100118.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 59 kB
  Staženo: 848×
  Vloženo: 29. 8. 2018
  Rozpočet obce na rok 2011
  rozpocet_2011.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 58,5 kB
  Staženo: 841×
  Vloženo: 29. 8. 2018
  Rozpočet obce na rok 2012
  rozpocet2012_111129.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 58,5 kB
  Staženo: 865×
  Vloženo: 29. 8. 2018
  Rozpočet obce na rok 2013
  rozpocet_2013.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 72,5 kB
  Staženo: 847×
  Vloženo: 29. 8. 2018
  Rozpočet obce na rok 2014
  rozpocet_2014.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 68,5 kB
  Staženo: 883×
  Vloženo: 29. 8. 2018
  Rozpočet obce na rok 2015
  rozpocet_2015.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 83 kB
  Staženo: 936×
  Vloženo: 29. 8. 2018
  Rozpočet obce na rok 2016
  rozpocet 2016.xls
  Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 63 kB
  Staženo: 894×
  Vloženo: 29. 8. 2018
  Rozpočet obce na rok 2017
  rozpocet_2017.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 35,03 kB
  Staženo: 750×
  Vloženo: 29. 8. 2018
  Rozpočet obce na rok 2018
  Rozpocet_Ctyrkoly_2018.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 35,43 kB
  Staženo: 723×
  Vloženo: 29. 8. 2018
  Rozpočet obce na rok 2019
  Rozpocet_2019_schvaleny.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 36,31 kB
  Staženo: 574×
  Vloženo: 30. 11. 2018
  Rozpočet obce na rok 2020
  Schvaleny rozpocet_4koly_2020.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 41,18 kB
  Staženo: 431×
  Vloženo: 18. 12. 2019
  Rozpočet obce na rok 2021
  Rozpocet_4koly_2021_1v1_201216.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 45,37 kB
  Staženo: 282×
  Vloženo: 22. 12. 2020
  Rozpočet obce na rok 2022
  Rozpocet_4koly_2022_1v2_211215.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 45,43 kB
  Staženo: 148×
  Vloženo: 16. 12. 2021
  Rozpočet obce na rok 2023
  Rozpocet_Ctyrkoly_schvaleny_2023.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 124,92 kB
  Staženo: 120×
  Vloženo: 1. 1. 2023
  Rozpočet obce na rok 2024
  Rozpocet_Ctyrkoly_schvaleny_2024.xlsx
  Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 122,03 kB
  Staženo: 39×
  Vloženo: 19. 12. 2023

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obecní úřad Čtyřkoly
  Čtyřkoly 70
  257 22 Čerčany
 • e-mailem: ou@ctyrkoly.cz
 • elektronickým podáním: ou@ctyrkoly.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 317 776 651

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 13:00  
středa 11:00 - 16:00
   

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Sazebník:

  Sazebník úhrad za poskytnuté informace

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Obec Čtyřkoly vzory licenčních smluv nedisponuje.

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Čtyřkoly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Obec Čtyřkoly neposkytla  žádné výhradní licence.

Výroční zpráva obce o poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 490,31 kB
Staženo: 45×
Vloženo: 23. 1. 2024

Výroční zpráva obce o poskytování informací za rok 2015

výroční zpráva - informace 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 278,24 kB
Staženo: 922×
Vloženo: 12. 4. 2016

Výroční zpráva obce o poskytování informací za rok 2016

vyr zprava informace 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 61,22 kB
Staženo: 864×
Vloženo: 8. 2. 2017

Výroční zpráva obce o poskytování informací za rok 2017

Vyrocni zprava obce za rok 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,55 kB
Staženo: 722×
Vloženo: 2. 3. 2018

Výroční zpráva obce o poskytování informací za rok 2018

výroční zpráva za rok 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 160,69 kB
Staženo: 489×
Vloženo: 7. 1. 2019

Výroční zpráva obce o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 498,26 kB
Staženo: 353×
Vloženo: 5. 2. 2020

Výroční zpráva obce o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 492,27 kB
Staženo: 258×
Vloženo: 6. 1. 2021

Výroční zpráva obce o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 481,05 kB
Staženo: 228×
Vloženo: 5. 1. 2022

Výroční zpráva obce o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 492,39 kB
Staženo: 133×
Vloženo: 5. 1. 2023

2022-11 Dotaz - Společná voda (451.28 kB)

            Odpověď - Společná voda (3.97 MB)

2022-08 Dotaz - stanoviska k územnímu plánu obce (227.16 kB)

             Odpověď - stanoviska k územnímu plánu obce (312.15 kB)

2021-03 Dotaz - připojení k internetu (177.96 kB)

            Odpověď - připojení k internetu (187.19 kB)

2019-11 Dotaz na návrh územního plánu

               Územní plán - odpověď

2019-10 Dotaz na stavbu kanalizace

              Odpověď - stavba kanalizace

2019-10 Dotaz na solární lampy umístěné v obci

              Odpověď - solární lampy umístěné v obci

2019-10 Dotaz na akcie Středočeské plynárenské

               Odpověď - akcie Středočeské plynárenské

2019-09 Umístění popelnic na veřejných komunikacích - dotaz

               Umístění popelnic na veřejných komunikacích - odpověď

2019-09 Dotaz vodovod-kanalizace na poz. 784/2 a 520/24

              Odpověď vodovod-kanalizace na poz. 784/2 a 520/24

2019-08 Spolek pro odhalování a medializaci korupce-UPLACENI.CZ - žádost

               Spolek pro odhalování a medializaci korupce-UPLACENI.CZ - odpověď

2018-04 info dle 106-1999-plyn a elektrina.pdf

               Smlouva elektrina

               Smlouva plyn

               Vyuctovani elektrina 1

               Vyuctovani elektrina 2

               Vyuctovani plyn

2017-10 info dle 106-1999-neuvolnění zastupitelé

2017-08 info dle 106-1999, škodliví ptáci.pdf

2017-08 info dle 106-1999, sociální bydlení.pdf

2017-06 info dle 106-1999,REMA AOS.pdf

2017-05 info dle 106-1999, soustava VO.pdf

2017-03 info dle 106-1999,platba za odvoz odpadu.pdf

2017-04 info dle 106-1999, trideni odpadu.pdf

2017-02 info dle 106-1999, investicni plan.pdf

2016-10 zák.106-1999-účty a darovací smlouva.pdf

2016-06 info dle 106-1999, odmena.pdf

2016-06 info dle 106-1999,UP.pdf

Žádost o povolení kácení dřevin

Zadost-kaceni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,72 kB
Staženo: 2,136×
Vloženo: 4. 8. 2017

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
31 1
2
2
2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Kalendář svozu odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28
29 30
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24
25
26 27
28 29 30

PLATEBNÍ PORTÁL

Pro platbu za odpad nebo psy použijte platební portál:

Odkaz na platební portál

platby

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 20 °C 9 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 23/11 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 22/12 °C
pondělí 17. 6. polojasno 25/13 °C